PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM CNTT&TT

5/12/2022 7:22:55 AM

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM CNTT&TT

 

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm CNTT & TT đã phân công công việc cho cán bộ viên chức làm việc tại trung tâm như sau:

1. TS – GVC. Lê Đình Nghiệp – Giám đốc       Email: ledinhnghiep@hdu.edu.vn

 1. Quản lý và điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về các hoạt động của Trung tâm CNTT&TT;

 2. Phụ trách, quản lý hệ hạ tầng các hệ thống CNTT trong Trường;

 3. Phụ trách triển khai các đề án chuyển đổi số;

 4. Phụ trách công tác đào tạo, cấp chứng chỉ tin học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

 5. Phụ trách, quản trị các phầm mềm dùng chung trong Nhà trường

 6. Công tác chính trị, tư tưởng; Công tác cán bộ, Thi đua khen thưởng;

 7. Chỉ đạo công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Phòng.

 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 

2. ThS. Trần Văn Huy – Phó Giám đốc                        Email: tranvanhuy@hdu.edu.vn

 1. Phụ trách lập kế hoạch, triển khai công tác truyền thông, quảng bá về các hoạt động của Nhà trường;

 2. Quản trị các trang website của Nhà trường, biên tập, duyệt nội dung bài viết từ các đơn vị, cá nhân đăng lên các trang website của Nhà trường;

 3. Phụ trách, quản trị SMS Brandname Đại học Hồng Đức; Quản trị các trang mạng xã hội, quảng bá thông tin lên mạng xã hội của Nhà trường; theo dõi và quản lý hoạt động các câu lạc bộ truyền thông sinh viên;

 4. Chịu trách nhiệm theo dõi vật tư, trang thiết bị, tài sản do đơn vị quản lý và sử dụng;

 5. Phụ trách mạng LAN nhà điều hành, điều phối, hỗ trợ các phòng trực tuyến;

 6. Quản lý, phát triển các loại hình dịch vụ của Trung tâm;

 7. Tham gia triển khai các dự án về chuyển đổi số;

 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng, Giám đốc giao.

 

3. CN. Hoàng Văn Dũng – Chuyên viên           Email:  hoangvandung@hdu.edu.vn

 1. Quản lý hạ tầng, kỹ thuật, vận hành, bảo trì các hệ thống mạng (mạng cáp quang và mạng dây, không dây) các tòa nhà Thư viện, A4, A5, A6 và khoa GDTC;

 3. Tham gia triển khai các dự án về chuyển đổi số;

 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

4. ThS. Hoàng Văn Hùng – Chuyên viên          Email: hoanghung@hdu.edu.vn

 1. Quản lý hạ tầng, kỹ thuật, vận hành, bảo trì các hệ thống mạng (mạng cáp quang và mạng dây, không dây) các tòa nhà A1, A2, A3, A7, Trường Mầm non thực hành và Nhà điều hành.

 2. Quản lý phòng máy chủ, quản trị, cấp quyền truy cập, đảm bảo anh ninh cho các hệ thống máy chủ tập trung tại Nhà trường;

 3. Quản trị, triển khai và tập huấn sử dụng các phần mềm dùng chung cũng như website trong Nhà trường;

 4. Rà soát, báo cáo thống kê về hoạt động CNTT theo yêu cầu của Trung tâm, Nhà trường và Bộ giáo dục và Đào tạo;

 5. Tham gia triển khai các dự án chuyển đổi số;

 6. Tham gia thực hiện và phát triển các dịch vụ của Trung tâm;

 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

5. ThS. Lê Huy Hoàng – Chuyên viên   Email: lehuyhoang@hdu.edu.vn

 1. Hỗ trợ kỹ thuật máy tính người sử dụng (cán bộ, học sinh, sinh viên,…), và các phần mềm dạy/học-họp trực tuyến;

 2. Hỗ trợ, xử lý kết nối của các máy tính của các đơn vị trong Nhà trường;

 3. Cập nhật các thông tin đã được duyệt lên các trang Websites nhà trường;

 4. Hỗ trợ biên soạn, thiết kế ảnh, video đưa lên website

 5. Tham gia triển khai các đề án chuyển đổi số;

 6. Công tác văn phòng

 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

6. ThS. Nguyễn Văn Thành – Chuyên viên      Email: nguyenvanthanh@hdu.edu.vn

 1. Phụ trách công tác thu hồ sơ, triển khai các hoạt động đào tạo, thi cấp chứng chỉ tin học, quản lý hồ sơ và chứng chỉ tin học;

 2. Phụ trách công tác ISO của phòng;

 3. Tham gia triển khai các đề án chuyển đổi số;

 4. Tham gia thực hiện và phát triển các dịch vụ của Trung tâm;

 5. Hỗ trợ kỹ thuật máy tính người sử dụng (cán bộ, học sinh, sinh viên,…), và các phần mềm dạy/học-họp trực tuyến;

 6. Phụ trách cơ sở vật chất của Trung tâm;

 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

7. ThS. Đậu Quang Vinh – Chuyên viên           Email: dauquangvinh@hdu.edu.vn

 1. Quản trị Website Nhà trường. Hỗ trợ các đơn vị xây dựng và quản lý các Website đơn vị.

 2. Đăng tải, cập nhật bài viết, cập nhật các thông tin đã được duyệt lên website của Nhà trường, của đơn vị;

 3. Hỗ trợ biên soạn, thiết kế ảnh, video đưa lên website;

 4. Cấp phát và quản lý tài khoản email Trường;

           

8. ThS. Phạm Thị Huyền – Chuyên viên          Email: phamthihuyen@hdu.edu.vn

 1. Ghi âm, ghi hình, viết tin, bài để đưa tin hoặc nhận bài viết từ các đơn vị về các hoạt động và sự kiện của Nhà trường để trình Ban Biên tập duyệt;

 2. Xây dựng, quản lý Album ảnh, video quảng bá các hoạt động của Trường, viết kịch bản cho các video clip;

 3. Quảng bá thông tin lên mạng xã hội;

 4. Triển khai các kế hoạch truyền thông;

 5. thủ quỹ của Trung tâm.

                                                                                                                GIÁM ĐỐC

 

                                                                        Lê Đình Nghiệp