PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM CNTT&TT

5/12/2022 7:22:55 AM

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm CNTT & TT đã phân công công việc cho cán bộ viên chức làm việc tại trung tâm như sau:

 

1. TS – GVC. Lê Đình Nghiệp – Giám đốc       Email: ledinhnghiep@hdu.edu.vn

1. Quản lý và điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về các hoạt động của Trung tâm CNTT&TT;

2. Phụ trách triển khai các đề án chuyển đổi số;

3. Phụ trách công tác đào tạo, cấp chứng chỉ tin học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

4. Phụ trách, quản trị các phầm mềm dùng chung trong Nhà trường

5. Phụ trách, quản lý hệ hạ tầng các hệ thống CNTT trong Trường;

6. Công tác chính trị, tư tưởng; Công tác cán bộ, Thi đua khen thưởng;

7. Chỉ đạo công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Phòng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 

2. ThS. Trần Văn Huy – Phó Giám đốc              Email: tranvanhuy@hdu.edu.vn

1. Quản lý phòng máy chủ, quản trị, cấp quyền truy cập, đảm bảo anh ninh cho các hệ thống máy chủ tập trung tại Nhà trường;

2. Quản lý, phụ trách các phòng máy;

3. Quản lý, điều phối các phòng trực tuyến, HTL;

4. Phụ trách maket các sự kiện, tổ chức in ấn, lắp đặt maket trong toàn trường;

6. Quản lý, phát triển các loại hình dịch vụ của Trung tâm;

7. Phụ trách, quản trị SMS Brandname Đại học Hồng Đức;

8. Tham gia triển khai các dự án về chuyển đổi số;

9. Chịu trách nhiệm theo dõi vật tư, trang thiết bị, tài sản do đơn vị quản lý và sử dụng;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng, Giám đốc giao.

 

3. TS. Nguyễn Thị Việt Hưng – Tổ trưởng       Email:nguyenthiviethung@hdu.edu.vn

1. Theo dõi công tác truyền thông, quảng bá về các hoạt động của Nhà trường; Quản trị các trang mạng xã hội, quảng bá thông tin lên mạng xã hội của Nhà trường;

2. Quản trị các trang website của Nhà trường, biên tập, duyệt nội dung bài viết từ các đơn vị, cá nhân đăng lên các trang website của Nhà trường;

3. Xây dựng, quản lý Album ảnh, video quảng bá các hoạt động của Trường, viết kịch bản cho các video clip;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

4. CN. Nguyễn Văn Thành – Chuyên viên       Email: nguyenvanthanh@hdu.edu.vn

1. Phụ trách công tác thu hồ sơ, triển khai các hoạt động đào tạo, thi cấp chứng chỉ tin học, quản lý hồ sơ và chứng chỉ tin học;

2. Quản lý hạ tầng, kỹ thuật, vận hành, bảo trì các hệ thống mạng trong toàn trường;

3. Thực hiện các thống kê, báo cáo thống kê về hoạt động CNTT theo yêu cầu của Trung tâm, Nhà trường và Bộ giáo dục và Đào tạo;

4. Quản lý, đóng mở cửa các phòng máy nhà A6;

5. Phụ trách công tác ISO của phòng;

6. Hỗ trợ, phụ trách, chuẩn bị maket phục vụ các sự kiện trong toàn trường;

7. Tham gia thực hiện và phát triển các dịch vụ của Trung tâm;

8. Phụ trách cơ sở vật chất của Trung tâm;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

5. ThS. Lê Huy Hoàng – Chuyên viên   Email: lehuyhoang@hdu.edu.vn

1. Sửa chữa, cài đặt, nâng cấp phần cứng, phần mềm máy tính trong các phòng máy và của cán bộ giảng viên theo đề nghị, yêu cầu;

2. Hỗ trợ, xử lý kết nối của các máy tính của các đơn vị trong Nhà trường;

3. Quản lý, đóng mở cửa các phòng máy nhà A6;

4. Tham gia triển khai các đề án chuyển đổi số;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

6. ThS. Vũ Thị Phương Thảo – Chuyên viên   Email: phamthihuyen@hdu.edu.vn

1. Sửa chữa, cài đặt, nâng cấp phần cứng, phần mềm máy tính trong các phòng máy và của cán bộ giảng viên theo đề nghị, yêu cầu;

2. Hỗ trợ, xử lý kết nối của các máy tính của các đơn vị trong Nhà trường;

3. Quản lý, đóng mở cửa các phòng máy nhà A3;

4. Công tác văn phòng của Trung tâm;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

7. ThS. Đậu Quang Vinh – Chuyên viên           Email: dauquangvinh@hdu.edu.vn

1. Quản trị Website Nhà trường. Hỗ trợ các đơn vị xây dựng và quản lý các Website đơn vị;

2. Đăng tải, cập nhật bài viết, cập nhật các thông tin đã được duyệt lên website của Nhà trường, của đơn vị;

3. Hỗ trợ biên soạn, thiết kế ảnh, video đưa lên website;

4. Cấp phát và quản lý tài khoản email Trường;

5. Cập nhật thông tin lên các màn hình led của Nhà trường;

6. Quản lý, đóng mở cửa các phòng máy nhà A3;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

           

8. ThS. Phạm Thị Huyền – Chuyên viên          Email: phamthihuyen@hdu.edu.vn

1. Ghi âm, ghi hình, viết tin, bài để đưa tin hoặc nhận bài viết từ các đơn vị về các hoạt động và sự kiện của Nhà trường để trình Ban Biên tập duyệt;

2. Quảng bá thông tin lên mạng xã hội;

3. Thủ quỹ của Trung tâm.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

9. ThS. Đặng Ngọc Tuấn – Chuyên viên           Email: dangngoctuan@hdu.edu.vn

1. Ghi âm, ghi hình, chụp ảnh các hoạt động và sự kiện của Nhà trường phục cụ biên tập bài viết và lưu trữ;

2. Hỗ trợ, phụ trách, chuẩn bị maket phục vụ các sự kiện trong toàn trường;

3. Quảng bá thông tin lên mạng xã hội;

4. Hỗ trợ loa đài, các phòng họp, hội thảo trực tuyến;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

10. CN. Nguyễn Ngọc Thắng – Chuyên viên    Email: nguyengocthang@hdu.edu.vn

1. Quảng bá thông tin lên mạng xã hội;

2. Quản lý, trực loa đài, các phòng họp, hội thảo trực tuyến;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

10. CN. Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Cường – Hợp đồng

1. Hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng, khắc phục hệ thống mạng LAN, Internet trong toàn trường;

2. Phát triển phần mềm, các tiện ích phục vụ hoạt động, điều hành của Trung tâm và Nhà trường;

3. Quảng bá thông tin lên mạng xã hội;

4. Hỗ trợ loa đài, các phòng họp, hội thảo trực tuyến khi được phân công;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.