Thông báo tổ chức ôn thi, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

8/8/2022 9:57:46 AM
Trường Đại học Hồng Đức thông báo kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt 3 năm 2022 (tháng 8/2022), cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

Tổ chức ôn thi, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;

Trường Đại học Hồng Đức thông báo kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt 3 năm 2022 (tháng 8/2022), cụ thể như sau:

  1. Thòi gian địa điểm
  • Thời gian: Thứ bảy và Chủ nhật, ngày 27-28/8/2022 (Tối thiểu 40 thí sinh)
  • Địa điểm: Phòng máy tầng 4 - Nhà A6 - Trường Đại học Hồng Đức.
  1. Đăng ký dự thi
  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/8/2022.
  • Địa điểm đãng ký: Trung tâm CNTT&TT (CV Nguyễn Văn Thành, Phòng 909, Nhà Điều hành trường Đại học Hồng Đức, 565 Quang Trung, p. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa; điện thoại/zlo: 0917 881 802).
  • Hồ sơ gồm: 2 ảnh 4x6, phô tô CMND/CCCD, Đơn đăng ký dự thi (download tại đây) hoặc đăng ký tại Trung tâm.
  • Lệ phỉ thi: 550.000 đồng/thí sinh (450.000/thí sinh đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa).
  •  Tài liệu ôn tập (nhấn vào đây để tải về)
  • Tổ chức thực hiện

Trung tâm CNTT&TT Tường Đại học Hồng Đức thông báo kế hoạch cho các cá nhân biết, đăng kí ôn tập và dự thi theo lịch; tham mưu thành lập Hội đồng thi các ban giúp việc trực thuộc Hội đồng; phối hợp các đơn vị liên quan lập dự trù kinh phí tổ chức thi./. 

 

Tập tin đính kèm

Tin liên quan